Torrsättnings tider

Preliminära tiderna för torrsättningen finns här: Tider för upptagning 2015

Viktig information inför torrättningen

För att torrsättningen skall gå smidigt och utan fördröjningar använder vi ett system med sjösättningsgrupper.

Du tillhör en sjösättningsgrupp med 5-6 båtar som tillsammans med en arbetspliktig funktionär hjälps åt att torrsätta gruppens båtar.

Varje grupp har en gruppledare (markerad med fet stil på sjösättningslistan)

Gruppledaren:
Samlar gruppen i god tid innan sjösättningen och går igenom punkterna nedan

  • Torrsättningsordningen för gruppens båtar
  • Alla båtar har långa tampar i för och akter för kontroll av båtarna vid lyft
  • Alla båtar har lämpliga linor att säkra lyftbanden
  • Hela gruppen hjälps åt tills alla gruppens båtar är sjösatta
  • Tänk på att hjälpas åt att visa kranföraren i vilken vagga din båt ska sättas ner i
  • GÅ EJ UNDER HÄNGANDE LAST!!

Alla tider är preliminära! Detta är första torrättningen från nya platsen i ån och rutinerna är oprövade och allt har inte har fallit på plats.
Håll koll på mailen om det ev. blir några förändringar i tidsschemat.

Parkering på sjösättningdagarna sker i södra delen av varvsområdet. Ingen parkering vid båtarna.

Ingen täckning av båtarna förrän alla är uppe.

Lyftet kostar 625:- och kommer på faktura. Ingen kontant betalning!