Inbjudan till LSS 4:e kvartalsmöte 2015

klubba_årsmöteHärmed inbjuds till LSS ordinarie medlemsmöte som hålls torsdagen den 12:e november 2015 kl 19.00 i LSS klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!
Underlag för mötet kommer inom kort att återfinnas under fliken Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.
Väl mött!