Gamla klubbhuset & kanotskjulet rivs snart

Kommunen har en önskan att vårt gamla klubbhus och kanotskjulet rivs, troligen i närtid. Viss administration behöver bli klar först, men så snart det finns ett godkänt rivningslov, så kommer husen att rivas. Mer info kommer så snart rivningslov finns!

Detta innebär att de som fortfarande förvarar saker i kanotskjulet MÅSTE snarast ta hand om dessa, som annars riskerar att ”försvinna” i rivningen.

Skjulet har varit uppbrutet en längre tid, men just nu är dörren igenskruvad!

Janne B, för LSS Styrelse