Is i hamnen? Stolpjobb på gång !

Det kyliga vädret har resulterat i någon decimeter is i hamnen! Ännu inte tillräckligt för att byta stolpar ute i hamnen, men tillräckligt för att åtgärda brister i mastkranens bryggfundament! Arbete med detta har startat upp, och redan nu på lördag och/eller söndag  9-10 januari, kan det bli aktuellt att försöka komplettera med två nya stolpar vid mastkranen. Till detta åtgår 8-10 kraftkarlar!!! Är du en sådan, och inte har något bättre för dig, maila Lasse Björkman 013126236@bredband.net, eller ring honom på 013 18 29 27, för mer information. Är du inte en kraftkarl? Hjälp till ändå !!! Preliminärt börjar stolpjobbet på lördag, 9 januari, kl 10.00.

Janne B