Inbjudan till ”öppet hus – funktionärsfunderingar”

Tid: Söndag 17:e januari 2016 kl 16.00-18.00, samt
Måndag 18:e januari 2016 kl 18.00-20.00
Plats: LSS (nya) klubbhus, vid Linköpings Segelbåtshamn

DU har förmodligen funderingar och/eller frågor kring vad det på olika sätt skulle innebära att ta ett funktionärsuppdrag inom LSS, och därigenom nu hjälpa till att rädda sällskapet från att hamna i ett mycket besvärligt läge.

För att ge Dig en möjlighet att räta ut aktuella frågetecken, som vi i styrelsen givetvis ska hörsamma och besvara, så vill vi härmed bjuda in Dig till en informell träff (alltså inte något regelrätt möte med dagordning och protokoll), utan ett möte där du kan ställa Dina frågor direkt till styrelsens funktionärer som då kan berätta mer om vad respektive roll innebär.

Du kan naturligtvis även själv kontakta önskad/valfri styrelseledamot via mail eller telefon (du kanske inte kan närvara vid något av de ”öppna husen”) för mer information. Alla kontaktuppgifter finns på LSS Hemsida https://linss.se/ under fliken Kontakt.

Vill Du tala med någon ”opartisk” utanför styrelsen så kan du t ex vända dig till Per-Otto Waern, som tagit rollen som ”krisvalberedning”, via e-post: perottolin@gmail.com eller tel 0703-96 83 75.

Och så sist, men inte minst: Ett STORT TACK för det positiva gensvar vi fått på vårt ”krislägesupprop” i veckan.

Väl mött på söndag  eller måndag!
LSS styrelse