Byte av förtöjningsstolpar i hamnen

Söndagen den 17 januari, tog ett gäng glada gubbar, och en lika glad yngling, upp två stolpar som sedan ersattes med nya. Dessa två filmsnuttar visar hur en stolpupptagning/stolpisättning kan gå till!


/ Janne B