Inbjudan till LSS årsmöte 2016

klubba_årsmöteHärmed inbjuds till LSS ordinarie årsmöte som hålls torsdagen den 28:e januari 2016 kl 19.00LSS klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!
Underlag för mötet finns nu under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.

Väl mött!