Inbjudan till LSS 2:a kvartalsmöte 2016

klubba_årsmöteHärmed inbjuds till LSS ordinarie 2:a kvartalsmöte som hålls torsdagen den 7:e april 2016 kl 19.00 i LSS klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!
Underlag för mötet finns nu under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.

Väl mött!