Gamla Klubbhuset och Kanotskjulet rivet

29-30 mars revs så till slut LSS Gamla Klubbhus, byggt på 50-talet, och även Kanotskjulet som var ännu äldre.