Matrikel & medlemsinfo i klubbhuset !

Ett adresserat kuvert finns nu att hämta på plats i klubbhuset för Dig som är registrerad som enskild medlem eller som familjehuvud. Försändelsen innehåller aktuell information och medlemsmatrikel.
Hämta Din försändelse snarast möjligt, t ex i samband med att klubbhuscaféet är öppet, så får Du snabbt del av den aktuella informationen – samtidigt som Du bidrar till att hålla sällskapets kostnader nere!