Inbjudan till LSS 3:e kvartalsmöte 2016

klubba_årsmöteHärmed inbjuds till LSS ordinarie 3:e kvartalsmöte som hålls torsdagen den 8:e september 2016 kl 19.00 i LSS klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!
Underlag för mötet finns under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.

Väl mött!