Inbjudan till LSS 4:e kvartalsmöte 2016

klubba_årsmöteHärmed inbjuds till LSS ordinarie 4:e kvartalsmöte som hålls torsdagen den 10:e november 2016 kl 19.00 i LSS klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!  Underlag för mötet (uppdaterat 6/11) finns under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.

Väl mött!