Arbeta i klubbcaféet, kan det vara nå’t?!

Om du varit på något av de senaste mötena, eller läst protokollen från dessa, känner du kanske till att styrelsen jobbar med ett förslag att dela in arbetsplikten i sektioner, där en sådan kan vara att ha hand om klubbfiket kring sjö- och torrsättning. Tanken med sektioner, är att man vet inom vilket område man ska göra sin arbetsplikt, och att det kan bli samma år från år om man gillar det. Exakt hur det ska utformas, får styrelsen fundera på, och komma med förslag, men den eventuella sektionen för klubbfiket är ju ganska tydlig, dvs man vet vad jobbet är, och när i tiden det inträffar!

Har meddelat styrelsen, att om en ”klubbfiket-sektion” bildas, kan jag ta på mig rollen som ”sammankallande / organisatör” för denna, åtminstone första året. Och blir det inga sektioner, åker jag väl på detta jobb ändå, har jag en stark känsla av 😉 Är du intresserad av att göra arbetsplikt i fiket, får du gärna höra av dig till mig! Mer info kommer under våren!

Eder ödmjuke diversearbetare
Janne Borg