Arbeten med bryggorna

Lars-Ove Gustavsson förbereder lyft av landgång och brygga C. Februari 2017.
Foto: Stiggan Gustafsson

 

 

 

 

 

Lars Gunnar Stadler kontrollerar lutningen på Brygga C.
Akke Nilsson tyvärr skymd. Februari 2017.
Foto: Stiggan Gustafsson.