Solig städ- och familjedag

Ett antal LSS-medlemmar uppmärksammande uppropet och kom söndagen efter sjösättningen till varvet för att hjälpa till med vårstädning och allmän uppsnyggning, alltefter arbetsledarens tips. Flera båtägare passade även på att göra sig av med diverse skräp, vilket föredömligt sorterades i olika behållare för att senare transpoteras till återvinningscentralen i för ändamålet, och för dagen, tillgängliggjorda släpkärror.

Till vänster ses Peter med full utrustning göra ett välbehövligt arbete på gräsytorna.

Efter ”slåttern” krävdes en hel del kraft för att få till det fina slutresultatet, vilket på bilden till höger redan kan anas mellan högarna av gräs. Förnämligt!


Dagen avslutades under tidig eftermiddag med att Uffe med familj anordnade grillning, vilken uppskattades av såväl de som utfört sina olika arbeten på varvet som övriga medlemmar vilka anslöt för lite trevlig samvaro.