Inspektion på varvet

Vårt varvsområde ska alltid ge ett snyggt och propert intryck för varje besökare som kommer dit, och då får det inte se ut som på bilden här invid!
En inspektionsrunda på varvet vecka 19 visade att det finns ett antal båtägare som snarast måste städa upp på sina båtplatser. Några fler slumpmässigt valda avskräckande exempel finns här – jämte ett föredöme.

Flertalet båtägare håller trots allt god ordning på sin båtplats och har vagga/vagn tydligt märkt med namn och telefonnummer samt har sin stege ordentligt fastslåst.