Roxen – ”Nytt” grund SO Mariagrundet

Båtsportkort Göta kanal 2011/sid08:
En undervattenssten omgiven av 3 m kurva finns på position 58-27,678N  015-37,360E.

Referens: Sjöfartsverket, Ufs-häfte 2017:663 (Länk till Sjöfartsverket här.)