Beredskapsgrupp för byte av förtöjningsstolpar

LBH, Linköpings Båtklubbars Hamnförening söker medlemmar från LSS, SSR och LMBK, som med kort varsel kan bilda arbetslag på 8 man, vid minst 2 tillfällen.

(varje man deltar endast vid ett tillfälle).

 När isläget tillåter kallas dessa in till arbetsplikt en lördag eller söndag kl 10.00-ca 14.??

 Denna KALLELSE/inbjudan går till alla båtägare med båt i Linköping men gäller i första hand de som har arbetsplikt att utföra senast 2018-06-31..

Intresseanmälan görs snarast till ,

arbetsledare@linss.se  eller  akke_nilsson@hotmail.com

 LSS arbetsledare Sune Näslund

LBH ordf Akke Nilsson