Inbjudan LSS årsmöte 2018-01-25

Härmed inbjuds till LSS ordinarie årsmöte (1:a kvartalsmöte) som hålls torsdagen den 25:e januari 2018 kl 19.00 i LSS klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!  Underlag för mötet finns under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.
Väl mött!