Inbjudan LSS 2:a kvartalsmöte 2018

Härmed inbjuds till LSS ordinarie föreningsmöte (2:a kvartalsmöte) som hålls torsdagen den 12:e april 2018 kl 19.00 i LSS klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!  Underlag för mötet finns under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.
Väl mött!