Inbjudan LSS kvartalsmöte 3 2018-09-13

Härmed inbjuds till LSS 3:e kvartalsmöte som hålls torsdagen den 13:e september 2018 kl 19.00 i LSS klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!  Underlag för mötet finns under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.

Väl mött!

Med vänliga hälsningar

Joakim Milton