Inbjudan till LSS 2:a kvartalsmöte 2019

Härmed inbjuds till LSS ordinarie föreningsmöte (2:a kvartalsmöte) som hålls torsdagen den 11:e april 2019 kl 19.00 i LSS klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!  Underlag för mötet finns under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.
Väl mött!