Inbjudan till LSS 4:e kvartalsmöte 2019

Härmed inbjuds till LSS ordinarie föreningsmöte (4:e kvartalsmöte) som hålls torsdagen den 14:e november 2019 kl 19.00 i LSS klubbhus. För att se dagordningen, klicka här!  Underlag för mötet finns inom kort under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.
Väl mött!