Ostindiefararen Götheborg 13/1 kl 18.00 i klubbhuset

Kom ihåg LSS:s Kulturklubbs möte på måndag den 13:e januari kl. 18. Ni som kommer får en fin berättelse om hur det var att segla med den nybyggda ostindiefararen ”Götheborg”. Fina bilder på vår nya filmduk och god risgrynsgröt.