Inbjudan till LSS årsmöte 2020

Härmed inbjuds till LSS ordinarie årsmöte som hålls torsdagen den 30:e januari 2020 kl 19.00 i LSS klubbhus.
För att se dagordningen, klicka här!  Underlag för mötet finns under fliken
Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.
Väl mött!