Uppdatering – kulturkvällar på LSS

Ämnen under vintersäsongen LSS 2020, i regi av kultursektionen

Alltid i Klubbhuset, alltid på måndagar och börjar alltid klockan 18.

  • 27/4 Göta kanal direktören informerar om bl.a den fortsatta restaureringen av Göta Kanal.