Att ha båt i hamnen

Båtplats

Plats i hamn och på varv, i Linköping!

Hos oss finns det plats att ha båten både i sjön (hamnen) eller på land (varvet). Man betalar en årlig avgift för båten, och då förväntas man ha den i hamnen på sommaren och på varvet på vintern.

Endast medlemmar i LSS kan ha båtplats hos oss. Bli medlem!

Sjösättning och upptagning

Vi brukar sjösätta i slutet av april och ta upp båtarna igen i början av oktober. Styrelsen fixar så att en kranbil kommer för de som behöver det, och mejlar ut information om detta i god tid. Var båtägare betalar sin egen kostnad för sjösättning och upptagning, detta ingår ej i båtplatsavgift eller medlemskap. Mindre båtar kan också sjösättas med hjälp av vår slip eller den mindre kranen som finns installerad i närheten av jollehamnen. Mer info om årets sjösättning finns i kalendern.

Båt på land på sommaren?

Det går att ha båten kvar uppe på land på sommaren, men då tillkommer en ”straffavgift” från och med andra sommaren som båten inte sjösätts. Avgiften ökar för varje sommar som båten inte sjösätts. Att vi är tvungna att ha en straffavgift beror på att det annars finns en risk för att båtvrak ansamlas i varvet, något som ställer till med stora problem för klubben när det händer.

Båt i sjön på vintern

De flesta av oss tar upp vår båt på vintern, men inte alla. De som har kvar sin båten i vattnet har ett eget eluttag och någon lösning för att hålla isfritt runt båten.

Förvaring

Master kan förvaras i ett mastskjul som LBH äger. Detta ingår i årsavgiften för båtplats.

Arbetsplikt och vaktplikt

De som är medlemmar i LSS och har båt i hamnen har arbetsplikt och vaktplikt. Det tillkommer extra avgifter för de som inte gör sin del av arbetet. Läs mer om arbetsplikt och vaktplikt (pdf).

Avgifter

Båtplats

Priset för en båtplats beror på hur stor din båt är. Det beräknas med hjälp av en formel, 35*B*L+1000, där B står för bredd (i meter) och L står för totallängd (i meter).

Exempel: Om din båt är 2 m bred och 7 m lång så blir kostnaden för en båtplats 35*2*7+1000=1490 kr/år.

Tilläggsavgift

Står din båt på land på varvet under sommaren tas en extra avgift ut. Avgiften börjar på 1000 kr första året, och dubbleras sedan varje år upp till ett maxbelopp på 5000 kr/år.

Exempel: Om din båt har stått 2 somrar på land utan att sjösättas, blir tilläggs-avgiften 2000 kr/år. Den vanliga båtplatsavgiften tillkommer.

Investeringsavgift

En engångsavgift på 500 kr tas ut för varje ny båt. Avgiften täcker en del av kostnaden för nödvändiga investeringar.

Båtregisteravgift

En årlig avgift för båtregister på 50 kr tas ut för varje båt.

Släp, vaggor och dylikt

Lösa större grejor som står på varvet kostar 500 kr/år. Det rör sig om extra släp, vaggor och dylikt.

Fakturaadress etc.

Linköpings segelsällskap
Norra Oskarsgatan 51, 582 75 Linköping

E-post: kassor@linss.se
Bankgiro: 385-9600
Org.nr: 822000-2524
IBAN: SE69 8000 0832 7994 3676 1754
BIC: SWEDSESS

Notera att samtliga avgifter för kommande verksamhetsår samt båtplatsavgift för innevarande debiteringsperiod fastställs av LSS medlemsmöte i november, vilket innebär att båtplatsavgiften för då innevarande debiteringsperiod kan komma att ändras retroaktivt.