Dokument

Här finns dokument som är intressanta för medlemmar i LSS.

Stadgar, regler och avtal
LSS stadgar (Fastslagna på kvartalsmöte 2019-11-14 och årsmöte 2020-01-30)
Framtida efterrättelser – Utgör komplement till stadgar, båtplatsavtal etc och bör läsas tillsammans med dessa.
Båtplatsavtal – Nytt avtal från och med 2023
Säkerhetsplan
Information om LSS personuppgiftsbehandling – Läs här.
Regler för mastförvaring – Information och tips för placering av mast/bom i LBH:s mastskjul.

Arbetsplikt & Vaktplikt
Med arbetsplikt menas arbetspass åt LSS. Med vaktplikt menas de vaktpass som LBH leder.
Mer information om Arbetsplikt / Vaktplikt, och vad som händer om man missar sin vakt. Vaktinstruktion.

Blandad information
Förslag/Vision Levande hamnarena Status december 2022: förslaget är diskuterat i alla berörda föreningars styrelser och LBH. Kontaktpersoner finns på kommunen och Riksidrottsförbundet. En aluminiumramp betjänar gamla B-bryggan (i nytt läge) och C-bryggan.

LSS-vimpeln som hissas under styrbords vant på LSS-båt, kan köpas i klubbhuset. Nya medlemmar får en LSS-keps och en vimpel om hen har båt. LSS-Keps, LSS-tygmärke, vimpel, Roxensjökort och LSS-nål kan köpas i klubbhuset. Seglingssektionen@linss.se hjälper dig vid behov.

Information om LSS verksamhetsår, båtplats- och arbetspliktsperiod samt viktiga datum.

Spelskötare till slipen

Protokoll från LSS föreningsmöten:
Om länken inte fungerar så ligger dokumentet fortfarande kvar på gamla hemsidan.
2023: Årsmöte (1:a medlemsmöte)2:a Medlemsmöte
2022: Årsmöte (1:a medlemsmöte)  – 2:a Medlemsmöte 
2021: Årsmöte (1:a medlemsmöte)  –  2:a medlemsmöte
2020: Årsmöte (1:a medlemsmöte)  –  2:a medlemsmöte
2019: Årsmöte  –  2:a kv.möte  –  3:e kv.möte  –  4:e kv.möte
2018: Årsmöte  –  2:a kv.möte  –  3:e kv.möte  –  4:e kv.möte
2017: Årsmöte  –  2:a kv.möte  –  3:e kv.möte  –  4:e kv.möte
2016: Årsmöte  –  2:a kv.möte  –  3:e kv.möte  –  4:e kv.möte
2015: Årsmöte  –  2:a kv.möte  –  3:e kv.möte  –  4:e kv.möte
2014: Årsmöte  –  2:a kv.möte  –  3:e kv.möte  –  4:e kv.möte
2013: Årsmöte  –  2:a kv.möte  –  3:e kv.möte  –  4:e kv.möte
2012: Årsmöte  –  Extra årsmöte  –  2:a kv.möte  –  3:e kv.möte  –  4:e kv.möte
2011: Årsmöte  –  2:a kv.möte  –  3:e kv.möte  –  4:e kv.möte
2010: Årsmöte  –  2:a kv.möte  –  3:a kv.möte  –  4:e kv.möte