Hamnen

Hamnen ligger vid Stångån/Kinda Kanal med anslutning till sjön Roxen.
Via Göta Kanal har Roxen förbindelse med såväl ost- som västkusten.

Hamnen ägs av Linköpings Kommun och förvaltas av LBH (Linköpings Båtklubbars Hamnförening) som består av LSS (Linköpings Segelsällskap), SSR (Segelsällskapet Roxen) och LMBK (Linköpings Motorbåtsklubb). Hamnen grävdes ut ur en leråker väster om Stångån 1973, för att ersätta de klubbhamnar i Stångån som blev obrukbara i och med motorvägens framdragande norr om Linköping. Motorvägsbron över Stångån har en fri höjd av endast 3 m (vid högsta högvatten).

För besökare som kommer med båt via Göta Kanal:

  • LSS har tagit fram ett förslag på utveckling av hamnen, ”Levande Hamnarena”. Bild här.
  • Sjökortet för Göta Kanal / Roxen visar inseglingen till Linköping korrekt. Att utritade grund verkligen existerar konstateras då och då. Fler grund än dessa finns enligt LSS nya Roxenkort.
  • Stångån är stillsam och har normalt tillräckligt djup för de båtar som kan gå Göta Kanal. Några dybankar finns. Att hålla mitt i ån är väl bästa rådet.
  • Hamnen har numera ca 220 platser och ett djup av ca 2,5 m vid Roxens normala vattenstånd (33,30 möh) och sällan mindre än 2.0 m i slutet av en normal sommar. Efter en riktig torrsommar kan det dock gå ner mot 1,7 m. Så lågt som 1,5 m uppmätts mycket sällan, senast för 30 år sedan (1976).
  • Bottnen utgörs av lera, och var vid anläggandet helt plan.
  • Servicenivån i hamnen är låg – endast sopcontainer, vatten och toalett finns. Kostnaden för servicen är dock också låg.
  • Mastkran och slipvagn (max 5 ton) finns
  • Hamnen ligger nära E4 en bit från Tornby industriområde. Närmsta attraktion är ett köpcentrum med bl a IKEA och Biltema.
  • Medtag mobiltelefon- Telefon till taxi är t ex. 013 -14 60 00


WGS84
58°26’14.3″N 15°37’21.5″E
WGS84 DDM
58°26.238’N 15°37.358’E
WGS84 decimal (lat, lon)
58.4373, 15.622634