Klubb-båtar

Mustang JR

Klubben äger tre båtar av klassen Mustang JR: Elsine, Linslusen och Otterbäcken. Klubbmedlemmar kan hyra båtarna för en billig peng, efter att ha tagit ”Mustang-körkort”.

Utförliga instruktioner för klubbåtarna finns längre ned på sidan.

Dragon Force 65

Sveriges största Radioseglarklass

Regler och instruktioner för klubbåtar

Mustang JR

Vem får hyra och segla våra Mustang JR?

Alla medlemmar som kan segla och som fått en genomgång av båttypen (”Mustangkörkort”) får lov att hyra klubbens Mustang JR. Den som hyr är befälhavare och ansvarig för båten. Passagerare måste inte vara medlemmar, men då är de heller inte försäkrade. Alla medlemmar i LSS är olycksfallsförsäkrade via Svenska Sjö.

Mustang-körkort

Första gången du bokar ska en genomgång av båten göras med instruktör, kontakta Torbjörn Gunnarsson, 070 694 94 44 för info efter att du bokat via hemsidan.

Säkerhetsföreskrifter

 • Minst 2 personer och max 3 i båten.
 • Flytväst på (finns att låna i klubbhuset)!
 • Mobiltelefon vattentätt förvarad.
 • Anmäl skador till kontaktperson. Självrisk 2.000 kronor betalas av användaren. För mindre skada betalar användaren faktisk kostnad. Båtarna är försäkrade i Svenska Sjö.
 • Allt användande av klubbåt sker på egen risk.
 • Båtarna får inte användas om medelvinden enligt SMHI är mer än 6 meter/sekund och byvinden mer än 8 meter/ sekund.
 • Studera sjökortet noga innan segling, det är viktigt att hålla sig på rätt sida om farledsprickarna.

Utrustning

 • Kapell
 • Segel: Fock och storsegel förvaras rullade i båten. Spinnaker i korg.
 • Spinnakerbom. Hink, svamp och öskar. Ankare med lina. Bogserlina.
 • Förtöjningslinor. Skot. Paddel.
 • Verktygslåda med kniv, tång, 1.a förband, sjökort och skruvmejsel samt säkerhetsföreskrifter.

Lämna in båten

Efter seglingen så återställer du båten så här:

 • Gör rent båten
 • Pumpa ur eventuellt vatten
 • Spänn upp fallen
 • Rulla segel och sätt på kapellet
 • Lås motorn och koppla in strömmen så att batteriet kan laddas (gäller Elsine och Linsslusen).

Dragon Force 65

Instruktion

 • Båten förvaras i LSS klubbhus
 • Båten kan när som helst lånas av klubbmedlemmar
 • Bär båten i kölen

Före segling

 • Slå på strömmen till sändaren, därefter strömmen i båten.
 • Rör spakarna upp och ner för att etablera kontakt mellan sändare och mottagare

Under segling

 • Kontrollera då och då om det kommit in vatten genom att ta bort gummiproppen i aktern.
 • Båten kan tas upp och sjösättas genom att lyfta i masten.
 • På sändaren finns två spakar. Den högra reglerar rodret, den vänstra skotningen av fock och storsegel.

Efter segling

 • Slå av strömmen i båten, därefter på sändaren.
 • Kontrollera att inget vatten finns i skrovet.

Frågor

Kontakta seglingssektionen@linss.se