När är klubbhuset bokat?

Klubbhuset bokas via Bokamera, på samma sätt som klubbåtarna.