Om LSS

HamnenLinköpings Segelsällskap bildades 1912 och har omkring 400 medlemmar och crka 225 båtar varav ungefär 100 har sin hemmahamn i Linköping.

Idag finns LSS med varvsområde i anslutning till Segelbåtshamnen norr om motorvägsbron där båtarna ligger för vinterförvaring. På sommaren är båtarna i

Segelbåtshamnen med anslutning till Stångån och Roxen.                                                                                       

LSS bedriver en varierad verksamhet, bland annat med kappseglingar på Roxen under vår och höst men även sommaraktiviteter vid kusten som midsommarfirande och en årlig kräftskiva. Seglarskola för vuxna nybörjare, segling med radiostyrda båtar och utbildningar via Svenska Seglarförbundet är andra inslag. Vintertid genomför klubben olika arrangemang som kappseglingsutbildning, förarintygskurs, olika medlemsföredrag och studiebesök

LSS har ett aktivt samarbete med LJS, Linköpings Jolleseglarklubb, med föräldrasegling, LJS-juniorer seglar kölbåt, funktionärssamarbete och gemensamma utbildningar 

Via Göta Kanal har Roxen förbindelse med såväl ost- som västkusten.

Foto:Göran Billesson