Parasegling

LSS har köpt in segelbåt, Hansa 303. Den gör det möjligt för personer med funktionsvariation att kunna segla. Man är 2 personer i båten,1 elev och 1 instruktör.

Den är finansierad genom bidrag från Riksidrottsförbundet, Sparbanksföreningen Alfa, Svenska Seglarförbundet och Linköpings kommun.

Planen är att i samverkan med Linköpings parasportförening, Neuroföreningen, Strokeföreningen och Linköpings Jolleseglarklubb komma igång med verksamhet 2022.

”Levande Hamnarena” är LSS förslag på att anpassa hamnen för Paraverksamhet.