Sjösättning och upptagning

Datum för sjösättning och upptagning bestäms på föreningens medlemsmöten. De brukar vara i april och början av oktober. Du kan läsa i protokollen mer exakt vilka datum det handlar om. Detta annonseras också ut via hemsidan och på dörren till klubbhuset. Listor för upptagning och sjösättning mailas också ut. Om du skulle varit med på en lista men inte är det eller något är fel mailar du varvschef@linss.se med kopia till register@linss.se