Upptagning

Innan

 • Rensa bort det sjögräs som du kan komma åt från din plats. Det finns verktyg i mastskjulet.

Före mastkran

 • Märk vantskruvarnas avstånd mellan skruvändarna
 • Märk vantskruvarna(färgad tejp t.ex)
 • Lossa samtliga vant så riggen är slapp, smörj
 • Lossa samtliga el och antennkablar på masten

Vid mastkranen (observera plankan för att hålla ut)

 • Hämta stege och mastvagn i mastskjulet
 • Justera läget i tvärsled så masten kommer så nära som möjligt
 • Justera läget i längsled så mastkroken hamnar nära masten
 • Ta bort antenner, lanternor etc. om de riskerar skadas
 • Fäst slinget runt masten över mastens tyngdpunkt, idividuell punkt/mast
 • En man på båten lossar vanten
 • En man på bryggan spänner hissningsviren
 • Mannen på båten kontrollerar mastfoten
 • En man tar förstagprofilen när den går över mantåget och ger till en man på bryggan

Efter att masten ligger på mastvagnen

 • Använd bockarna öster om hamnen för avklädning av masten
 • Välj en lämplig hyllplats i mastskjulet
 • Märk masten med namn och telefonnummer
 • Använd hissarna(2) i gångarna för att hissa och skjuta masten på plats
 • Lämna tillbaka mastvagn och stege på sin plats
 • Släck och lås efter dig

I hamnen

 • Töm båten på sådant som är enklare att tömma medan hon är i sjön
 • Kolla att du har långa linor (ca 20 m) till för och akter samt båtshake.
 • Kolla att du har två tvärlinor som du kan dra mellan banden på kranen, så att banden inte glider.
 • Kolla att du kan starta motorn / se till att du har bensin till utombordare.
 • Kolla vilket arbetslag du ingår i och vem som är din lagledare samt när du ska lyfta
 • Ta med jämna pengar i kontanter för lyftavgiften. Dessa pengar ger lämnar du till din lagledare. (Inga pengar eller gamla obetalda skulder = inget lyft)
 • Kom 30 min innan ditt lag ska lyfta
 • Parkerar du bil, så parkerar du så att den inte är i vägen för kranar och båtar
 • Om det är något varvschefen behöver veta innan upptagningen mailar du varvschef@linss.se

Under tiden

 • Hjälp ditt lag att lyfta och var med från första till sista båt.
 • Förbered ett smidigt lyft genom att hämta din båt två lyft innan det är din tur så att vi hela tiden har en kort kö med båtar som väntar. Låna någon ur laget till din hjälp om du behöver.
 • Hämtar du en båt till upptagningsplatsen kommer du tillbaka efter lyftet för att hjälpa de andra båtarna i ditt lag.
 • Finns det märken på båten för var kranens lyftband ska lyfta sätter du lyftbanden där.
  Har du inga märken är det ett utmärkt tillfälle att märka ut (t ex med tejp) var banden sitter när de sitter bra.
 • När det gäller att placera in båten i vagga eller på trailer är det du som är båtägare som är arbetsledare för att få den dit du vill ha den. Är du osäker finns det massor av människor att fråga.
 • Säkra vagga/stöttor och trailer så att båten inte kan välta.

Efter

 • Städa upp på din hamnplats (vagga, trailer, löst skräp). Saker kan stå där men låt dem stå samlade och så att de inte blåser runt på hamnplanen.
 • Öppna dyvikor och bottenventiler som ska öppnas. Vinterkonservera ventiler som inte ska stå öppna
 • Vinterkonservera motor och toalett
 • Ta hand om allt som kan frysa sönder (batterier m m)
 • Ventilera båten (låt ventilation stå öppen) så att det inte möglar i den
 • Lås fast stegar som du eventuellt lämnar till våren.
 • Kontrollera stöttor/vagga/trailer så att båten inte kan välta i en storm.
 • När det passar täcker du din båt – se till att presenningen inte kan blåsa bort eller slita sig.