Vårseglingen 2021

Vårseglingen 2021 är uppskjuten p.g.a. restriktioner. Nytt datum är 29 maj.

Inbjudan

Anmälan

Anmälda

Vårseglingen_banområde

Efter seglingen prisutdelning och  After Sail i klubbhuset.