Varvet

Jan Borg tog bilder från LSS sista upptagning på gamla varvet 2013. Hösten 2014 flyttade varvet till nuvarande plats.

Sista_upptagning_oldvarv_2013_5 Sista_upptagning_oldvarv_2013_4 Sista_upptagning_oldvarv_2013_3 Sista_upptagning_oldvarv_2013_2 Sista_upptagning_oldvarv_2013_1 Sista_upptagning_oldvarv_2013_0