Välkommen till Linköpings Segelsällskap

Utvalda

LSS bildades 1912 och har i dag omkring 370 medlemmar och ca 200 båtar varav runt 120 har sin hemmahamn i Linköping.

Sedan varvsområdet flyttades så sjösätter klubbens medlemmar sina båtar i Segelbåtshamnen, ett par hundra meter norr om motorvägsbron över Stångån. Varvsområde med klubbhus återfinns numera i direkt anslutning till Segelbåtshamnen.

Högaktuella inlägg – vissa med snabblänkar

  • Välkommen till LSS årsmöte, torsdag 25:e januari 2018. Mer info kommer senare.
  • Begränsning av el på varvet – Se medlemsutskick (mejl) 3:e november.
  • Mötesprotokoll – Se: Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.
  • Notera att det i kalendern här till höger finns flera viktiga datum att hålla reda på – men kanske inte alla sådana!

Beredskapsgrupp för byte av förtöjningsstolpar

LBH, Linköpings Båtklubbars Hamnförening söker medlemmar från LSS, SSR och LMBK, som med kort varsel kan bilda arbetslag på 8 man, vid minst 2 tillfällen.

(varje man deltar endast vid ett tillfälle).

 När isläget tillåter kallas dessa in till arbetsplikt en lördag eller söndag kl 10.00-ca 14.??

 Denna KALLELSE/inbjudan går till alla båtägare med båt i Linköping men gäller i första hand de som har arbetsplikt att utföra senast 2018-06-31..

Intresseanmälan görs snarast till ,

arbetsledare@linss.se  eller  akke_nilsson@hotmail.com

 LSS arbetsledare Sune Näslund

LBH ordf Akke Nilsson

Funktionärer behövs till kappsegling och torrsättning. Använd din arbetsplikt

Hej alla båtägare i LSS som har arbetsplikt.

K A L L E L S E 

Funktionärer behövs till Kappsegling, (start /målbåt)  och

Torrsättning

  • 2017-09-30  Mustang Cup En A- plikt funktionär.

Arbetsplikten omfattar ca 5 timmar eller så lång tid kappseglingen pågår.

Anmälan görs snarast till  arbetsledare@linss.se  Frågor besvaras av KSN  ordf. Filiph Waern 0738160624

OBS! Följande 6 MEDHJÄLPARE  A- pliktiga är viktigt att vi hittar. Tidsschemat och prisnivån är satt utifrån att klubben håller med medhjälpare som kör fram Sling/ lyftband till båt som står på tur att lyftas.   

  • 2017-10- 06 Medhjälpare  (fredag fm) upptagning kl 7.00-  12.00 (fram till lunch)  två A- pliktiga.  Fast kran Stångån
  • 2017-10- 06 Medhjälpare  (fredag em) upptagning kl 12.00- 16.30  en A- pliktig. Fast kran Stångån
  • 2017-10- 06 Medhjälpare  (fredag fm) upptagning kl 7.00- ca 12.00  två A- pliktiga.(tills lag 5- 7 är torrsatta) Mobil kran Slipvallen.
  • 2017-10- 07 Medhjälpare (lördag fm) upptagning kl 8.00-  ca  12.30. en A-pliktig ( tills lag 8- 9 är torrsatta) Fast kran Hamnbassänen

Anmälan görs snarast till arbetsledare@linss.se

Vänliga hälsningar,

Arbetsledarna och varvscheferna