Välkommen till Linköpings Segelsällskap

Utvalda

Fungerar inte vissa flikar/menyer om du använder mobiltelefon? Prova att vrida telefonen 90 grader till liggande orientering. Då bör flikarna/menyerna fungera. Detta är en tillfällig lösning medan jag jagar en permanent sådan. /Paul, it@linss.se

LSS bildades 1912 och har i dag omkring 350 medlemmar och ca 200 båtar varav runt 100 har sin hemmahamn i Linköping. Varvsområde med klubbhus återfinns numera i direkt anslutning till Segelbåtshamnen, ett par hundra meter norr om motorvägsbron över Stångån.

Högaktuella inlägg – vissa med snabblänkar

 • Corona-effekt: LSS Seglarskola för vuxna nybörjare är inställd. Återkommer 2021.
 • Följ LSS på Facebook
 • Mötesprotokoll – Se: Föreningen -> Endast för medlemmar -> Medlemsdokument.
 • Notera att det i kalendern här till höger finns flera viktiga datum att hålla reda på – men kanske inte alla sådana!

Aktuell information från Seglingssektionen

 • LSS Seglarskola för vuxna nybörjare är inställd pga Coronaviruset. Seglarskolan återkommer 2021.
 • Förarintygskursen genomförd, se nedan.
 • Seglingsprogrammet 2020 klart!
 • Info om kvällsseglingar 2020.
 • Rapport från Seglarträffen.
 • Läs Seglingssektionens årsberättelse här.
 • Dragon Force 65, radiostyrd segling, träningar, se facebook
 • Följ uppgradering av klubbåtarna Mustang Jr. Linsslusen och Elsine här.

Inget klubbkafé under sjösättningen

Med anledning av rådande covid-19-pandemi har LSS styrelse beslutat att inte ha klubbkaféet öppet vid årets sjösättning. Klubbhuset kommer att hållas öppet för att ge tillgång till toaletter och handtvätt. Mer information om detta kommer!

Janne B
Klubbkaféansvarig

Kurs i Förarintyg genomförd

Under årets första månader har medlemmar i LSS genomfört en kurs i Förarintyg.
Kursen erbjöds till både befintliga medlemmar i LSS och icke medlemmar, vilket har resulterat i ett antal nya medlemmar till LSS.
Under Mars har deltagarna examinerats och samtliga har blivit godkända, GRATTIS.
Bra jobbat alla!

Sjösättning 25 april 2020

Sjösättningen 25 april närmar sig. Den första versionen av sjösättningslistan är utskickad till berörda.

Har du frågor runt sjösättningen eller korrigeringar av listan kontaktar du varvschef@linss.se.

Information om sjösättningen finns också under menyn Föreningen – Endast för medlemmar. Sidan är lösenordsskyddad. Kontakta it@linss.se om du är medlem och glömt lösenordet.

Uppdateringar kommer löpande att mailas ut samt publiceras på hemsidan.

Har du frågor runt sjösättningen eller korrigeringar av listan kontaktar du varvschef@linss.se.

Inställda kulturkvällar

På grund av coronasituationen ställs

 

 • 23/3 Sjuk ombord
 • 6/4 Kväll med basic ”sjömanskap”

tyvärr in. 🙁

Tills vidare ställs dock

27/4 Göta kanal direktören informerar om bl.a den fortsatta restaureringen av Göta Kanal. INTE IN. Ni får ett meddelande om det ändras.