Avfall och miljö

I hamnen kan vi ta emot hushållsavfall i kärlen som står vid västra sidan av mastskjulet. Dessa kärl töms v. 18 – v. 41. OBS! Farligt avfall, färgrester, kemikalier, plaster eller metall kör du själv till Gärstad Återvinningcentral.

Toalettavfall för båtar kan tömmas i pumpstationen längst ut på östra bryggan vid hamninloppet. Sugstationen är utmärkt med skyltar som syns tydligt vid insegling i hamnen.

Toalettavfall från husbilar och husvagnar får inte tömmas i hamnen.

Vid nedskräpande arbete med båtbottnar lägger du en presenning under som fångar upp nedfallet. Detta avfall behandlar du som farligt avfall och kör själv till Gärstad Återvinningscentral.

Vidare om avfall, kontaktnummer med mera kan du läsa i hamnens avfallsplan.