Styrelse och sektioner

Styrelsen

Ordinarie

Torbjörn Olsson (Ordförande)
Berndt Bock (Vice ordförande)
Daniel Karlsson (Kassör)
Mårten Lundgren (Sekreterare)
Lars Björkman (Klubbhusansvarig och Miljöombud)
Pierre Nordmark (Vice kassör)
Torbjörn Pettersson (Varvschef)
Jesper Nielsen (Ledamot)

Suppleanter

Lena Tasse
Paul Leffler (Registeransvarig och IT-ansvarig)
Anna Axelsson


Seglings-sektionen

Mårten Lundgren (ordförande)
Torbjörn Gunnarsson (kassör)
Bengt Österman
Björn Hofström
Bo Nordenram
Mårten Lundgren
Frederic Rydfors
Roger Björegren
Robert Norlander
Åsa Johansson

Seglingssektionen anordnar regattor, kvällsseglingar, kurser och mycket annat.

Varvs-chefer

Torbjörn Pettersson (varvschef)
Filiph Waern (biträdande)

Arbets-gruppen

Björn Hofström
Daniel Eriksson
Johan Berneland
Michael Norberg

Kafé-sektionen

Petter Mauritzson
Peter Broman
Olof Pettersson
Akif Tas

Kultur-sektionen / Utbildning

Pierre Nordmark
Berndt Bock
Mårten Lundgren

IT

Paul Leffler