Säkerhetsplan LSS

Vad gör man vid olycka?

 1. Larma AMBULANS OCH POLIS via nödnumret 112. (ladda ner 112 app att larma via, ger position)
 2. Bryt aktiviteten/tävlingen via mobil/VHF
 3. Informera funktionärer, deltagare och andra berörda personer via mobil.
 4. Direkt efter händelsen: För loggbok – I loggboken noteras händelser, vidtagna åtgärder samt tider för dessa. Även vem som var ansvarig för åtgärderna noteras.
 5. Informera ordförande eller någon annan i LSS styrelse
 6. Samla funktionärer och tävlande – Se till att alla får information om vad som har hänt och vilka åtgärder som vidtagits.

Vad gör man om någon saknas?

 1. Larma omedelbart SOS via nödnumret 112 (app). Beskriv vad som hänt och ange i vilken del av Roxen ni seglat.
 2. Bryt aktiviteten/tävlingen via mobil/VHF och informera seglare och funktionärer att någon saknas. Fråga när och var den saknade seglaren senast sågs.
 3. Iakttag vindriktningen. Har vinden ändrats under seglingen? Avgör den troliga platsen där seglaren drivit iväg. Avdela båtar att söka i det troliga området. Utöka sökområdet efter hand. Kontrollera även i klubbområdet/segelbåtshamnen
 4. Följ instruktionen som SOS lämnar. Var beredd att möta brandkåren/polisen när de kommer ut på sjön. Berätta så utförligt som möjligt vad som hänt.
 5. För loggbok – I loggboken noteras händelser, vidtagna åtgärder samt tider för dessa. Även vem som var ansvarig för åtgärderna noteras.
 6. Informera ordförande eller någon annan i LSS styrelse

Planen utarbetades 2020.