Funktionärsträff

Funktionärsträff för nuvarande och blivande funktionärer i LSS. Mer info kommer på mejlen.